fbpx

THERMAL POOL

TERMALVATTEN

Enligt den internationella klassificeringen är vattnet i Istriens termiska bad termiskt, innehåller svavel och är radioaktivt och kännetecknas av natrium, kalcium och klor.

 

 

VATTENKOMPOSITION gr / kg

Solutes (TDS) 3,332

Natriumklorid (NaCl) 2 100

Sulfater (SO4) 0,400

Kaliumkarbonat 0,3338

Kiseldioxid (Si02) 0,018

Aluminiumoxid 0,000058

Järntrioxid 0,000214

Natrium (Na) 0,7032

Kalcium (Ca) 0,818

Kalium (K) 0,234

Magnesium (Mg) 0,0

Klor (Cl) 1,588

Vätesulfid (H2S) 0,033

Radioaktivitet = 16,84 nC / 1 = 47,33 MJ