fbpx

Fysioterapi

Fysioterapi

Kärnan i vår fysioterapi är vårt unika termominerala vatten och vår helande lera som vi tillreder enligt ett uråldrigt recept. I tillägg erbjuder vi flera olika terapiformer för att tillfredsställa våra gästers och patienters individuella behov. Vår välutbildade och erfarna personal består bland annat av rehabspecialister, ortopeder, internister, fysioterapeuter och sjuksköterskor.  De har visat sig vara väldigt viktiga för de goda resultaten våra patienter får av vår fysioterapi.

Vår terapi har visat sig effektiv i behandling av bland annat:

  • Reumatiska sjukdomar (t ex. artrit och artros)
  • Postoperativ behandling (rehabilitering)
  • Dermatologiska sjukdomar (t ex. Psoriasis)
  • Infektioner i de övre luftvägarna
  • Gynekologiska besvär (t ex. inflammationer och sekundär sterilitet)