fbpx

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice/direktora-ice

Opis poslova:

 • Ravnatelj/direktor poslovanja u Lječilištu Istarske toplice, odnosno u Miamedica- Istra d.o.o, je glavna i odgovorna osoba za upravljanje objektima i djelatnostima u kojima se pružaju slijedeće usluge: cjelovita usluga smještaja, prehrane te pripremanja i posluživanja pića i napitaka, usluga fizikalne terapije te medicinskog wellnessa.
 • Samostalno planiranje i organiziranje, vođenje i nadziranje radnih aktivnosti osoblja.
 • Vođenje i planiranje utroška materijalnih i financijskih sredstava.
 • Vođenje i planiranje djelatnosti, organiziranje i planiranje održavanje objekata te planiranje nabave novog inventara.
 • Pripremanje godišnjih i mjesečnih planova poslovanja.
 • Pregovaranje s dobavljačima hrane i pića, putničkim agencijama i udrugama klijenata/pacijenata.
 • Utvrđivanje početka i završetka rada u objektima te uspostavljanje normi i broja radnika.
 • Definiranje poslovne politike Toplica u okviru koji dozvoli vlasnik.
 • Pripremanje i podnošenje godišnjih i mjesečnih izvještaja vlasniku.
 • Direktor/ravnatelj samostalno odlučuje o nabavi ugostiteljske i medicinske opreme koje su u okviru ekonomske mogućnosti tvrtke/ustanove te odgovara mjerama za unutrašnje i vanjsko održavanje objekata.
 • Nadziranje primjene propisa o zaštiti na radu, zaštiti okoliša, zaštiti od požara te propisa o urednosti prostorija, posebno onih u kojima se proizvodi i poslužuje hrana i piće. Nadgledanje pripreme jela, pića i napitaka, u skladu s propisima i normativima o količini i kakvoći
 • Vođenje računa o ljubaznosti i uslužnosti osoblja, sigurnosti gostiju, ispunjavanju njihovih zahtjeva i rješavanju pritužbi.
 • Ugovaranje i zaključivanje ugovora o pružanju izvanpansionskih usluga.
 • U skladu sa potrebama proširuje ponude usluga i unapređuje kvalitetu usluga.
 • Vođenje brige o osposobljavanju zaposlenih, kako bi zadržali ili poboljšali kvalitetu svih usluga.
 • Vođenje tima voditelja pojedinih odjela i upravljanje njime.

Radni  uvjeti

Direktor/ravnatelj Istarskih toplica/Miamedica – Istra d.o.o radi obično u jutarnjoj smjeni, no rad u večernjim satima nije iznimka, kao ni rad vikendom/praznikom. Mora biti prisutan kako bi svakog trenutka mogao pomoći u rješavanju problema. Odgovornost za propuste u rezervacijama, vremenski škripac, odgovornost za imovinu i osobnu sigurnost osoblja i gostiju zahtijevaju veću prisutnost direktora/ravnatelja.

Poželjne osobine

Od direktora/ravnatelja očekuje se komunikativnost, inicijativa, znanje stranih jezika te dobre organizacijske sposobnosti. Strpljivost, samodisciplina i sistematičnost osigurat će djelotvorno rješavanje svih problema, a stalno obrazovanje suočavanje s razvojnim zahtjevima poslovanja.

Poznavanje i praćenje zakonskih propisa te materijalnog i financijskog poslovanja te poslovnih običaja omogućuje uspješno upravljanje poslovnim izazovima.

Uvjeti

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, sestrinstva, fizioterapije, ekonomije, prava ili druge moguće kombinacije,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • najvažnije od svega je da ravnatelj/direktor voli posao koji radi i želi biti osobno odgovoran za svoj posao.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja  dužan je priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta,
 • diploma o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju.

Primljenoj osobi biti će ponuđen Ugovor o namještenju koji u sebi sadržava klauzulu osobne odgovornosti.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na:

 • mail: mirko.kliman@istarske-toplice.hr
 • Poštom na adresu:  Lječilište Istarske toplice, Sveti Stjepan 60, 52427 Livade.
 • Detaljnije informacije kod gospodina Mirka Kliman na broj mobitela 091/540 2088.