Vårt vatten och lera

 

Vattnet på Istarske Toplice är svavelhaltigt, termalt, naturligt radioaktivt och innehåller 13 viktiga mineraler som exempelvis natrium, kalcium och klorid. Temperaturen på vattnet är 32-34 grader. Svavelhalten är 33-38 mg/kg och strålningen är 623 Bq/L.  Mindre variationer förekommer beroende på mängden nederbörd.  Svavel och naturlig radioaktivitet har en positiv effekt mot inflammationer och smärta och bidrar till ökad blodcirkulation och metabolism. Vårt vattens unika skiljer sig från andra termiska källor och placerar oss på en tredjeplats på den europeiska rankingen. På grund av vårt vattens starka terapeutiska egenskaper rekommenderas högst ett halvtimmeslångt bad per dag.

Läkande lera
Vår läkande lera prepareras med termiskt och mineralt vatten och lera under en lång mognadsprocess. Leran som håller 40 grader C appliceras direkt på huden i ett 3-4 cm tjockt lager och tvättas bort med en stark stråle mineralvatten efter 40 minuter. Den positiva effekten kommer främst av lerans termiska och kemiska egenskaper.

Indikationer
Vattnets unika komposition är vetenskapligt och empiriskt bevisat för framgångsrik behandling av följande sjukdomar:
Kroniska reumatiska sjukdomar
Degenerativa ledsjukdomar såsom artros
Hudsjukdomar som psoriasis och övriga dermatoser
Sjukdomar i de övre luftvägarna exempelvis sinusit och laryngit
Gynekologiska sjukdomar såsom kroniska inflammationer och sekundär sterilitet
Postoperativ behandling av ryggrad, ben och anklar

Kontraindikationer
Maligna sjukdomar
Infektionssjukdomar
Dekompenserat hjärta
Neuropsykiatriska fall